Senioren

Clubavond: Dinsdag 20.15-0.15 uur

 

Clublokaal: Cafe van Berkel

Vlasmeersestraat 97, 5261 TB Vught

Tel: (073) 656 08 62

 

 

Voor informatie:

Ton van Roon (voorzitter):     (073) 656 6415     tonschaakt@ziggo.nl

 

 

Lidmaatschap: 65 euro per jaar inclusief lidmaatschap KNSB (betaling na 1 januari 70 euro)

Rekeningnummer: NL13 INGB 0002 6940 58 t.n.v. Penningmeester “De Vughtse Toren”