Senioren

Clubavond: Dinsdag 20.15-0.15 uur

 

Clublokaal: Boerderij de Loonsebaan

Loonsebaan 88, 5263 CP Vught

Tel: (073) – 656 3823

 

 

Voor informatie:

Ton van Roon (voorzitter):     (073) 656 6415     tonschaakt@ziggo.nl

 

 

Lidmaatschap: 140 euro per jaar inclusief lidmaatschap KNSB

Rekeningnummer: NL13 INGB 0002 6940 58 t.n.v. Penningmeester “De Vughtse Toren”