Oplossingen schaakproblemen

Oplossing twee schaakoefeningen in Het Klaverblad 17/8 en 24/8 – 2022

Schaakstelling Klaverblad 17 augustus 2022

Het betreft hier een schaakstelling uit een partij van twee clubgenoten tijdens de interne competitie. De speler met zwart zet mat in twee zetten.

Nadere uitleg en oplossing (zwart aan zet):

De Loper op h6 kan schaak geven op veld g5: Lh6-g5+ De Koning staat schaak; maar doordat de Loper de g-lijn voor de Toren afsluit heeft de witte koning op h4 via de g-lijn een vluchtmogelijkheid. Door eerst de To-ren te verzetten naar bv. veld g2 (enige mogelijkheid) kan direkt daarna de zwarte Loper alsnog naar g5. Nu heeft de Koning geen vluchtmogelijkheid via de g-lijn. Het zwarte paard op veld f4 houdt de vluchtvelden h3 en h5 bezet. Geen enkele tegenzet van wit kan de matdreiging nog tegengaan.

Genoteerd als volgt: 1. …. Tg8-g2 2. — Lh6-g5# (schaakmat)

In deze stelling staat zwart met een pion op punt van promotie en in materieel opzicht ogenschijnlijk sterker. Wit (aan zet) kan door heen en weer schuiven met de Toren op g7 een ‘eeuwig schaak’ forceren en aldus re-mise opeisen.

Er zit echter meer in: Door met schaak en een steeds terugkerende matdreiging kan wit praktisch alle zwarte stukken vergaren tot en met de promotiepion aan toe.

Schaakt u even mee:

Wit Zwart

1. Th7+ Kg8

2. Tfg7+ Kf8

3. Txc7 …. [Wit dreigt mat met: 4.Th7-h8#]

3. …. Kg8

4. Tcg7+ Kf8

5. Txb7 …. [Wiit dreigt weer mat met 4. Th7-Th8#]

5. …. Kg8

6. Tbg7+ Kf8

7. Txa7 Txa7

8. Th7xa7 a2-a1D [Zwarte pion promoveert tot Dame]

9. Ta7xa1 ! [Wit kan met Koning + Toren eenvoudig winnen].